شیخالی نوعی نخل با خارک شیرین و خوش طعم اما داری خرمایی نه چندان مطلوب است که معمولا به تعداد کم در بین نخیلات کشت می گردد.شیخالی نوعی دیگر از نخل هایی است که ثمره آن به صورت خارک به فروش می رسد، خارک این نخل سرخ رنگ بوده و تقریبا شبیه به خارک لَشت می باشد، تشخیص این دو خارک برای مردم محلی تقریبا راحت است اما دیگران از روی مزه آنها به راحتی می توانند این دو را از هم تفکیک کنند. خارک شیخالی بسیار شیرین است برعکس لَشت که طعم مطلوبی ندارد. معمولا فروش این محصول بعد از نخل بریمی شروع شده و تا اواخر شهریور ماه خارک آن یافت می شود.