درخت لَشت نوعی نخل کمیاب است که میوه آن به صورت خارک و خرما به فروش می رسد ، خارک آن معمولا تا اواخر شهریور وجود دارد و بعد از آن بیشتر به صورت خرما یافت می شود.لَشت از نخل هایی است که رشدی نسبتا سریع دارد و مقاومت نسبتا خوبی در برابر کم آبی از خود نشان می دهد، خارک لَشت به رنگ قرمز بوده و حالتی کشیده دارد.