هلیله ای با خارک زردرنگ و نسبتا کوچک و گرد که رطبی ترد و لذیذ دارد. این نوع خرما از انواع پر طرفدار در بین خریداران خرما است هلیله ای جزو نخل هایی است که رطب آن نسبت به خارک و خرما ارجحیت دارد، زمان مناسب برداشت رطب آن از اواسط شهریور تا نیمه مهرماه می باشد که این شرایط ممکن است تحت تاثیر آب و هوا تا حدودی تغییر کند.