چنانچه از کالائی به هر دلیل ناراضی باشید امکان برگشت کالا وجود دارد.

شما پس از تماس با کارشناسان ما و دریافت روش های برگشت کالا که در دسترس هستند می توانید از طروق مختلف نسبت به بازگرداندن کالا اقدام نمائید.