شرایط خاصی برای استفاده از این سایت وجود ندارد. تنها کافی است که یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنید و در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران به کسب درآمد و یا خرید اقلام موجود از فروشگاه اقدام کنید.