ثبت سفارش در سایت از چندین روش امکان پذیر است.

خرید از طریق سایت

سفارش ثبت کالا در سایت از طریق تماس

خرید از اپلیکیشن

تکمیل فرم های تماس با ما

ارسال پیام در اپ های اجتماعی

و …